Bijsluiter

Uw WiFi-kennis voor succes

Vergroot uw WiFi-kennis met ons lexicon en de FAQ.

dLAN® – Thuisnetwerk heel eenvoudig.

Het huis van de toekomst kunt u nu al beleven – tussen uw eigen vier muren. Want devolo biedt u met dLAN® (direct Local Area Network) een snel en betrouwbaar thuisnetwerk. Bijzonder gemakkelijk te installeren en later naar believen uitbreidbaar. Daarbij verbindt het alle netwerkapparaten via de stroomleidingen in huis en breidt het uw internetaansluiting zo betrouwbaar uit tot elke ruimte. Van IT tot moderne amusementselektronica. Altijd zoals u het wilt – zonder lange kabels. In de hele woning en in heel het huis. Maak uw huis klaar voor de toekomst van het internet. Eenvoudig en snel.


De revolutie uit het stopcontact.
devolo maakt gebruik van het stabiele en snelle dLAN®-Powerline voor de verbinding van de devolo WiFi-adapters. Zo staat de volledige bandbreedte van de DSL-aansluiting overal ter beschikking. Grenzeloze internetvrijheid in elke ruimte, "maximale ontvangst" van kelder tot zolder. De compacte adapters worden gewoon daar geplaatst, waar veel draadloos gesurft wordt. Nu hebben smartphone, tablet en laptop optimale ontvangst – WiFi-kwaaltjes zijn verleden tijd!
WiFi Move Technology

WiFi overal – eenvoudig. Altijd. Verbonden.
Met de WiFi Move Technology is de WiFi van de toekomst precies daar waar u het nodig heeft. Ervaar de beste verbindingskwaliteit voor smartphone, tablet en laptop in het hele huis. De nieuwe WiFi Move Technology brengt grenzeloze internet-vrijheid in iedere ruimte, nog voordat u daar bent. Want alleen WiFi Move Technology maakt een groot aantal perfecte WiFi-toegangspunten in het hele huis mogelijk. En het beste daarvan is: uw eindapparaten zoals smartphones, tablets of laptops worden automatisch verbonden met de dichtsbijzijnde zender. Zo geniet u altijd van optimale WiFi-ontvangst en gebruikt u alle mogelijkheden van uw apparaten. Beleef online entertainment of snelle mediastreaming zoals u het nog nooit hebt beleefd.

Met devolo begint de toekomst thuis.
Met de WiFi Move Technology ontstaat in korte tijd een groot, draadloos netwerk bij u thuis, dat u met de intuïtieve app bijzonder eenvoudig kunt bewaken. Bepaal hiermee uw persoonlijke wachtwoorden en andere veiligheidsinstellingen. Uw persoonlijke instellingen worden automatisch overgedragen naar alle WiFi Move Access Points. Natuurlijk kan uw thuisnetwerk met de WiFi Move Technology willekeurig worden uitgebreid: sluit eenvoudig extra adapters aan, daar waar u wilt genieten van grenzeloze internetvrijheid. Met dLAN® van devolo haalt u nu al de toekomst bij u in huis.

Access Point

Een WiFi Access Point is een toegangspunt voor mobiele eindapparaten zoals smartphone, tablet of laptop. Apparaten zoals de dLAN 500 WiFi of de dLAN 500 AV Wireless+ van devolo realiseren daarbij de toegang tot de breedbandinternetaansluiting en het thuisnetwerk. Door het gebruik van Access Points verbetert de bandbreedte alsook de ruimtelijke expansie van uw draadloos netwerk. Zo wordt een uitstekende draadloze dekking in het hele huis gewaarborgd – > Zie ook WiFi Move Technology.

AES

AES staat voor Advanced Encryption Standard en is een symmetrische codering. Deze standaard maakt gebruik van variabele en van elkaar onafhankelijke blok- en sleutellengten van 128, 160, 192, 224 of 256 bit. AES werd in oktober 2000 als opvolger van Data Encryption Standard (DES) openbaar gemaakt.

devolo

devolo AG is de vooraanstaande Europese onderneming in de markt voor Powerline-communicatieoplossingen. Het kernproduct van het bedrijf is dLAN, een technologie die flexibele netwerken via bestaande bekabeling zoals stroom- of coaxleidingen mogelijk maakt. Powerline-oplossingen worden zowel in huishoudens als in commerciële omgevingen ingezet en doen hun intrede in het gebied van toekomstgerichte energiedatadistributie en Home Automation.

devolo investeert haar ontwikkelingsresources in de verbetering van de dLAN-techniek door eigen, gepatenteerde oplossingen.. Sinds 2009 is het wereldwijd opererende bedrijf wereldmarktleider in het Powerline-segment. Talrijke testzeges en onderscheidingen alsook meer dan twintig miljoen uitgeleverde dLAN-adapters bevestigen dit succes. Door duurzaam handelen neemt devolo haar verantwoordelijkheid ten opzichte van klanten, medewerkers en de natuur.

DHCP

Het Dynamic Host Configuration Protocol dient voor de dynamische toekenning van IP-adressen en andere TCP/IP-configuratieparameters. Daardoor wordt de inspanning voor de gebruiker van het thuisnetwerk geminimaliseerd. De individuele computers van een netwerk krijgen daarbij niet meer hun vaste IP-adres, toegekend door een administrator, maar vragen bij de DHCP-server statisch of dynamisch hun betreffende IP-adres op. Bij de statische toekenning wordt door de administrator een vast adres voor elke computer in de DHCP-server ingevoerd. Zo kan elke adres uit de ter beschikking staande adrespool van de server slechts eenmaal worden toegekend. Daarbij zijn er net zo veel IP-adressen nodig als computers in het netwerk. Bij de dynamische toekenning echter worden de IP-adressen tijdelijk toegekend. Is het adres van een computer momenteel niet nodig dan kan de server daar weer over beschikken en aan een andere computer toekennen. Dit is met name nuttig, wanneer niet altijd alle computers in bedrijf zijn en het netwerk met minder IP-adressen toe kan.

Diversity

Met Diversity (Engels voor "verscheidenheid“) wordt een techniek van de signaaloverdracht omschreven, welke data via onafhankelijk kanalen overdraagt. Omdat de kanalen alleen met zeer lage waarschijnlijkheid tegelijkertijd buiten werking zijn, wordt de betrouwbaarheid drastisch verbeterd.

dLAN®

Als dLAN (direct Local Area Network) of Powerline, PowerLAN, Powerline Communication wordt een techniek aangeduid, welke een netwerk op de bestaande stroomleidingen opbouwt. Dit maakt het mogelijk snel en eenvoudig een netwerk van computers en andere apparaten op te bouwen via het interne stroomnet. De voor aansluiting van de computers en andere apparaten gebruikte dLAN-adapters zijn compatibel met de HomePlug-standaard en maken het mogelijk eenvoudig en voordelig een thuisnetwerk op te bouwen of uit te breiden. Computerwerkzaamheden, zoals gegevensuitwisseling, toegang tot een gemeenschappelijke printer in het thuisnetwerk of internettoegang worden via de aanwezige stroomleidingen afgewikkeld, er hoeven geen netwerkkabels worden getrokken. Met behulp van een dLAN-adapter fungeert elk beschikbaar stopcontact als netwerkaansluiting.

dLAN®-adapter

De dLAN-adapters van devolo worden gebruikt voor het opbouwen van een thuisnetwerk via het interne stroomnet van het huis dankzij de dLAN powerline-technologie. De adapters worden gewoon in beschikbare stopcontacten gestoken en maken zo gegevensoverdracht mogelijk via de stroomleiding. Voor verschillende toepassingsdoeleinden zijn er uiteenlopende adapters beschikbaar, die zich bijvoorbeeld door hun overdrachtssnelheid of het aantal netwerkaansluitingen onderscheiden. Daarnaast zijn er adapters met geïntegreerde stopcontacten verkrijgbaar, zodat u geen stroomaansluiting verliest. Er zijn ook adapters met WiFi-functionaliteit voorhanden om een sterk WiFi-netwerk in het hele huis op te bouwen.

devolo Cockpit

De intuïtief te bedienen software devolo Cockpit laat de status zien, bijvoorbeeld de verbindingssnelheid, van de verschillende dLAN-adapters. Daarnaast biedt deze volledige controle over codering en configuratie. Een software-assistent helpt bij de inrichting en geeft nuttige tips voor de optimalisatie van het dLAN-netwerk.

devolo Cockpit app

De devolo Cockpit app biedt heel gemakkelijk uitgebreide mogelijkheden voor intuïtieve configuratie van het dLAN-thuisnetwerk via smartphone of tablet. Deze maakt een zeer eenvoudige thuisnetwerk-bewaking mogelijk, bijv. met weergave van de adapterstatus en de overdrachtssnelheid alsmede de configuratie van individuele veiligheidsinstellingen.

DSL

DSL staat voor "Digital Subscriber Line", in het nederlands "digitale deelnemerverbinding", en is een groepsaanduiding voor meerdere gegevensoverdrachtmethoden, welke voor breedbandinternetverbindingen gebruikt worden. Een veel gebruikte variant is ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Net als bij de data-overdracht via analoge telefoonlijnen gaat het bij deze technologie om een asymmetrische methode met overdrachtssnelheden van max. 8 Mbit/s downstream en 1Mbit/s upstream. Met de standaard die daar op volgde, ADSL2+ zijn snelheden tot 25 Mbit/s downstream en 3,5 Mbit/s upstream mogelijk. In vele gebieden is ook VDSL (Very High Data Rate Subscriber Line) resp. VDSL2 beschikbaar, welke in theorie overdrachtssnelheden van max. 200 Mbit/s mogelijk maken.

Bij DSL worden de data via een standaard telefoonkabel overgedragen. In tegenstelling tot analoge of ISDN-aansluitingen wordt bij DSL echter niet een beschikbare telefoonleiding alternatief voor telefoon of internet gebruikt. Bij DSL krijgt men een extra datakanaal voor het internetgebruik er bij, de beschikbare leidingen kunnen parallel voor het telefoneren worden gebruikt.

DSL-router

Met DSL-router wordt een router aangeduid die het inbellen op het internet mogelijk maakt via xDSL van een ISP. DSL-routers zijn vaak multifunctionele apparaten met een switch en een WiFi Access Point.

Ethernet

Ethernet is een wijd verbreide netwerktechnologie voor LAN's, waarbij de data met een snelheid van 10 tot 10.000 Mbit/s worden overgedragen. Dit is bijzonder geschikt voor toepassingen waarin sporadisch intensief dataverkeer plaats vindt. Ethernet is een Broadcast-overdrachtsmedium, waarbij elke aangesloten computer alle overgedragen pakketten kan inzien en moet controleren of deze ook voor hem bestemd zijn. In dit geval kopieert hij de data voor verdere verwerking. Ethernet is gebaseerd op de CSMA/CD-methode (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection). Dit betekent dat alle computers van het LAN op elk gewenst moment toegang hebben tot het netwerk. Voorafgaande aan het zenden luistert elke computer het netwerk af op dataoverdracht. Wanneer er al dataoverdracht plaats vindt, dan moet deze wachten. Wanneer het netwerk weer vrij is, begint hij zijn data te zenden. Wanneer meerdere computers tegelijkertijd starten met data-overdracht, dan treedt een botsing op, welke de data beschadigd. De betroffen computers voegen dan een willekeurige wachttijd in, voordat ze opnieuw met de data-overdracht beginnen. Zodoende kan een data-overdracht enige overdrachtspogingen in beslag nemen. Ethernet kan de gecorrigeerde data-overdracht ondanks de CSMA/CD-methode niet garanderen. Constateert de doelcomputer fouten in het ontvangen datapakket, dan stuurt hij een melding naar de zendende computer.

Fast Ethernet

Met Fast Ethernet wordt een Ethernet-verbinding met een overdrachtssnelheid van 100 Mbit/s aangeduid. Onder dit begrip worden meerdere overdrachtsstandaarden samengevat, welke zich door materiaal (koper of glasvezel) en parameters zoals de maximale segmentlengte onderscheiden.

Fasesprong

De stroomverzorging van huishoudens in Nederland vindt plaats via draaistroomnetwerken met drie buitenaders, ook wel fasen genoemd. Deze fasen zijn meestal opgedeeld in verschillende delen van het huis. Desondanks moet natuurlijk de gehele woning in een samenhangend dLAN-netwerk worden opgenomen en moet op elk stopcontact, ongeacht welke fase, als Access Point gebruikt kunnen worden. Hiervoor wordt het zogenaamde crosstalk effect gebruikt: wanneer de buitenaders parallel lopen, bijvoorbeeld bij zekeringkasten, springt het hoogfrequentie signaal over van de ene fase op de andere. Men spreekt hier van fasesprong. Daardoor is ondanks gescheiden stroomkringen een netwerk in het hele huis mogelijk, zonder dat een zogenaamde fasenkoppelaar geïnstalleerd hoeft te worden.

Firewall

Een Firewall (Engels voor brandbeveiligingsmuur) dient er toe een computer of (deel-)netwerk te beschermen tegen aanvallen van computers uit andere netwerken (meestal vanuit het internet).

Firewalls zijn er in verschillende varianten. Aan de ene kant zijn er versies welke in routers of aparte computers zijn geïmplementeerd en die voor de beveiliging van meerdere computers in netwerken worden ingezet. De zogenaamde Personal Firewalls daarentegen beschermen alleen de computer waarop ze zijn geïnstalleerd.

Een Firewall bevat verschillende functies, welke steeds een deelaspect van de computerbeveiliging afdekken.

Het eerste component is het pakketfilter. Wanneer in een netwerk data worden verzonden, vindt dat doorgaans plaats in kleine pakketten, de datapakketten. Een groot Word-bestand wordt dus bij het versturen per e-mail in vele kleine datapakketten opgedeeld, welke zelfs via verschillende paden op hun doel terecht komen. Daar worden de datapakketten automatisch weer geassembleerd tot het oorspronkelijke Word-bestand.

Een pakketfilter in de Firewall controleert aan de hand van verschillende criteria, of de ontvangen datapakketten zijn toegestaan of niet. Zo kan bijv. een bepaalde afzendergroep aan de hand van het IP-adres worden geblokkeerd. Of bepaalde diensten, zoals HTTP (web-surfen), SMTP (e-mail) en FTP (data-overdracht) worden aan de hand van de bijbehorende poortnummers beperkt. Zo kan een pakketfilter bijv. alle FTP-pakketten afwijzen, welke niet uit het eigen netwerk komen.

De Firewall kan de datapakketten echter niet alleen aan de hand van de uiterlijke kenmerken zoals adres of dienst filteren, maar ook kan deze de inhoud bekijken. Deze taak wordt door een zogenaamd content-filter uitgevoerd. Deze zoekt bijv. in binnenkomende e-mails naar virussen of op websites naar actieve elementen zoals bijv. JavaScript. Wanneer het filter deze vindt, dan verwijdert hij deze uit het ontvangen pakket en stuurt het pas daarna door naar de ontvanger.

Als laatste van de hier besproken functies kan een Firewall de IP-adressen van de computer in het lokale netwerk voor het internet onzichtbaar maken. Elk datapakket dat u via het internet verstuurd, draagt het IP-adres van de afzender met zich mee. Meestal is dat juist echter niet gewenst, omdat het bekend maken van het eigen IP-adres het uitgangspunt voor aanvallen kan zijn. Om dit probleem op te lossen kan de Firewall de IP-adressen van de versturende computer door het eigen IP-adres van de Firewall vervangen. In het internet is dan bijv. niet langer na te gaan vanaf welke computer exact de data zijn verzonden – alle lokale computers worden achter de Firewall verborgen. Deze procedure wordt ook wel aangeduid met Network Adress Translation.

Firmware

Firmware is software die vast met een elektronische apparaat is verbonden. Deze kan normaal gesproken niet door de gebruiker worden gewijzigd, hiervoor zijn speciaal door de producent aangeboden firmware-updates nodig. Firmware neemt een tussenpositie in tussen de fysieke hardware van een apparaat en de toepassingssoftware.

Gasttoegang

Een gasttoegang is een afzonderlijke toegang tot de lokale WiFi, die aan gasten ter beschikking wordt gesteld. Zo kunnen gasten bijvoorbeeld met smartphones, tablets en laptop eenvoudig via het thuisnetwerk toegang krijgen tot het internet. De gasttoegang biedt echter slechts een beperkte toegang, zodat de gevoelige delen van het netwerk veilig blijven. Indien gewenst kan de gasttoegang ook in de tijd begrensd worden.

Gigabit-Ethernet

Onder Gigabit-Ethernet wordt een Ethernet-verbinding aangeduid met een overdrachtssnelheid van 1.000 Mbit/s. Onder dit begrip worden meerdere overdrachtsstandaarden samengevat, welke zich door materiaal (koper of glasvezel) en parameters zoals de maximale segmentlengte onderscheiden.

HomePlug

De HomePlug-technologie maakt het opbouwen van een netwerk thuis mogelijk via de interne 230V-stroomleiding. Zo hoeven voor het maken van het netwerk geen kabels worden getrokken, omdat het stroomnetwerk al in het hele huis aanwezig is en via elk stopcontact toegankelijk is. HomePlug is geen draadloze technologie. De over te dragen data worden in het frequentiebereik 4,3 – 20,9 MHz op de bestaande stroomleiding gemoduleerd, zodat slechts een zeer klein deel van het signaalvermogen (bepaald door de asymmetrie van de stroomleiding) aan de omgeving wordt afgegeven. Daarnaast is de elektromagnetische straling op basis van de korte afstanden (tot 200 m) en het daardoor benodigde lage zendvermogen (Watt) uitermate gering. Door het aansluiten van een internettoegangsapparaat (bijv. DSL-modem-router) op een stopcontact, kan de stroomleiding als verlenging van het internet worden beschouwd. Er is echter absoluut een internettoegangsapparaat nodig voor de toegang tot het internet, omdat het bij HomePlug gaat om een netwerktechnologie via het interne stroomnet en niet om internet uit het stopcontact.

IEEE 1901

IEEE 1901 is een standaard voor data-overdracht via de stroomleiding met overdrachtsnelheden tot 500 Mbit/s. Daarvoor worden frequenties onder 100 MHz gebruikt. De IEEE 1901 standaard wordt in vele verschillende Powerline-toepassingen gebruikt, van de data-overdracht in het thuisnetwerk via Smart-Home-technologieën tot in elektrische voertuigen.

IEEE 802.11

IEEE 802.11 is een in 1997 geïntroduceerde standaard voor data-overdracht in WiFi-netwerken. Behalve de fysieke laag, wordt ook de mediatoegang gedefinieerd, die verplicht het CSMA/CA-mechanisme moet gebruiken. IEEE 802.11n is daarbij de actuele standaard; deze werkt zowel in het 2,4-GHz-frequentiebereik als in het 5-GHz-frequentiebereik. De bruto data-rate ligt bij 600 Mbit/s.

IP-adres

In netwerken, waarbij is gekozen voor de protocollen uit de TCP/IP-familie, worden de zogenaamde IP-adressen gebruikt, om het doel, resp. de bestemming van de data eenduidig te identificeren. De IP-adressen zijn dus net zoiets als de telefoonnummers van de computer. Alleen wanneer deze ook werkelijk wereldwijd eenduidig zijn, kan een geordende communicatie van de deelnemende computers en andere netwerkapparaten worden gewaarborgd.

Momenteel worden in het internet en in lokale netwerken nog voornamelijk IP-adressen van de versie 4 (IPv4) gebruikt. Hoe ziet een IP-adres conform IPv4 er uit? Technisch gezien bestaat het IP-adres uit 4 bytes, dus vier groepen van steeds 8 nullen en enen. Met elke byte kan een getal van 0 t/m 255 worden aangeduid. Voor een betere leesbaarheid worden de 4 bytes daarom ook als groep van 4 getallen weergegeven. Een IP-adres kan dus bijv. in de byte-schrijfwijze als volgt zijn: 217.160.186.71 In de weergave van de afzonderlijke bits zou dit IP-adres als volgt zijn:

11011001.1010000.10111010.01000111.

Voor bepaalde doeleinden zijn binnen een netwerk vele IP-adressen gereserveerd. Zo staat de "0"aan het einde van een IP-adres altijd voor het gehele netwerk. "192.168.2.0" staat dus voor het netwerk "192.168.2" met alle apparaten die zich daar in bevinden.

Met de mogelijke combinaties van de beschikbare 4 bytes kunnen dus iets meer dan vier miljard adressen worden onderscheiden. Omdat deze theoretisch beschikbare adressen vanwege technische redenen niet volledig genut kunnen worden en deelgebieden van de adressen voor specifieke doeleinden gereserveerd zijn zal de adrestoekenning op basis van IPv4 binnenkort haar grenzen bereiken. De opvolger IPv6 staat al klaar, waarbij de IP-adressen niet langer 32 bit, maar 128 bit lang zijn. Daarmee kan aan alle denkbare vereisten ten aanzien van de IP-adressering van netwerkapparaten voldaan worden.

Kinderbeveiliging

De interesse van kinderen in het elektronische medium internet wordt steeds groter. Toch is het internet een bijzonder gevaarlijke speelplaats, want seks en geweld wordt nergens zo sterk gepropageerd als hier. Daarom is het noodzakelijk dat ouders kinderen tegen deze aspecten van het internet beschermen, ook wanneer ze afwezig zijn.

Bijzonder goede filtersystemen voor de bescherming van kinderen (zoals bijv. die van Cobion) maken gebruik van een database, waarin de beoordelingen van internetsites zijn opgeslagen. Wanneer u met uw computer het internet opgaat, dan maakt uw computer verbinding met deze database. Voordat de internetpagina geladen wordt, controleert uw computer deze aan de hand van de beoordelingen in de database. Omdat het internet heel groot is, kunnen niet alle internetpagina's beoordeeld worden. Het is echter ook mogelijk om het bekijken van niet beoordeelde content op de computer te blokkeren. Zo kunt u er zeker van zijn dat er geen ongewenste pagina's opgeroepen kunnen worden.

LAN

Een LAN (Local Area Network) of thuisnetwerk is een lokaal netwerk, zoals normaal gesproken in een huishouden of in een kleine onderneming wordt gebruikt. De bekabeling vindt over het algemeen plaats via de Ethernet-technologie. Vele netwerken bevatten daarnaast ook een draadloos WiFi-netwerk. Hier wordt meestal de standaard IEEE 802.11-groep gebruikt, welke compatibel is met vast Ethernet.

Behalve de klassieke desktop computers en laptops worden vaak netwerkprinters, smart tv's, smartphones en spelconsoles in het netwerk opgenomen. Met de dLAN-technologie van devolo kan een thuisnetwerk ook als zogenaamde Powerline-oplossing via het stroomnet gerealiseerd worden.

MAC-adres

Het MAC-adres (Media Access Control) is een wereldwijd eenduidig fysiek adres, dat vast in de hardware van de netwerkkaart geïntegreerd is. Terwijl de data naar het netwerk worden overgedragen, controleren de netwerkkaarten van de afzonderlijke apparaten, of het MAC-adres overeenstemt met het fysieke doeladres van het datapakket. Wanneer dit het geval is, dan accepteert de betreffende netwerkkaart het datapakket.

Mbps

Mbit/s staat voor "Megabit per seconde" of "miljoenen bit per seconden" en is een maateenheid voor de overdrachtssnelheid van data. Een internetverbinding via ADSL2+ biedt bijvoorbeeld tot maximaal 25 Mbit/s downstream. Bij thuisnetwerken zijn via Bluetooth 3Mbit/s, via WiFi tot max. 1.300 Mbit/s, met Fast Ethernet 100 Mbit/s en via Powerline-verbinding tot max. 600 Mbit/s mogelijk, om maar een paar voorbeelden te noemen.

MiMo

MiMo staat voor "Multiple Input, Multiple Output", wat zoveel betekent als "meerdere ingangen, meerdere uitgangen". Hiermee wordt een overdrachtstechniek omschreven, die meerdere zend- en ontvangstantennes gebruikt voor de signaaloverdracht. Omdat behalve de bandbreedte en tijdsdimensie ook de ruimtelijke componenten gebruikt worden, wordt de overdrachtssnelheid door de MiMo-methode duidelijk hoger. Daarnaast kan het gebruik van meerdere antennes dankzij Diversity ook de overdrachtsbetrouwbaarheid vergroten. MiMo wordt op verschillende vlakken van de berichtentechniek gebruikt, onder ander op het gebied van WiFi conform de standaard IEEE 802.11n.

Notebook

Een notebook of laptop is een draagbare computer die een opklapbare monitor heeft en die in ingeklapte toestand heel gemakkelijk te transporteren is. Het apparaat wordt m.b.v. een accu gevoed en kan ook zonder stopcontact gebruikt worden. De capaciteit van laptops ligt tussen die van stationaire desktops en de kleinere tablets. Meestal beschikken laptops over WiFi-functionaliteit, zodat ze draadloos verbinding kunnen maken met WiFi-netwerken.

PBC

PBC staat voor"Push Button Configuration", in het Nederlands "configuratie met een druk op de knop". Het begrip slaat op een WiFi-coderingsmodel, waarbij zowel het Access Point als de in het netwerk geïntegreerde apparaten beschikken over een coderingsknop. Wordt de knop ingedrukt, dan kunnen de apparaten in het beveiligde draadloze netwerk worden opgenomen. PBC maakt deel uit van de standaard "WiFi Protected Setup" (WPS), welke de eenvoudige configuratie van gecodeerde draadloze netwerken mogelijk maakt. Alle dLAN-adapters van devolo beschikken over een coderingsknop, zodat ze snel en ongecompliceerd in een bestaand dLAN geïntegreerd kunnen worden. Alternatief is opname in het netwerk m.b.v. een security-ID en dLAN Cockpit Software mogelijk.

Powerline

Powerline, PowerLAN, Powerline Communication of dLAN (direct Local Area Network) is een techniek, waarbij het netwerk over de bestaande stroomleiding wordt opgebouwd. Zie voor details dLAN.

PowerSave Technology

De dLAN-adapters van devolo zijn voorzien van PowerSave technologie, om het stroomverbruik te minimaliseren. Is op de Ethernetpoort (resp. via WiFi bij de draadloze modellen) geen netwerksignaal meer aanwezig, dan gaan ze na ca. 10 minuten in de standby-modus en besparen zo automatisch energie. Vele netwerkapparaten laten echter ook in uitgeschakelde toestand de netwerkinterface actief. Dat leidt er toe dat ook de aangesloten dLAN-adapter niet naar de standby-modus kan schakelen.

range+ Technology

De door devolo voor patent aangemelde range+ Technology wordt in de nieuwe reeks dLAN-adapters van de dLAN 650-serie gebruikt. Bij deze techniek wordt ook de aardedraad gebruikt voor de signaaloverdracht, wat juist bij complexere omstandigheden een nog krachtigere verbinding oplevert. De beschermende functie van de aardedraad wordt hierdoor niet beïnvloed. Door de Powerline-datacommunicatie over drie fysieke aders van een stroomkring realiseren de dLAN 650-adapters over het algemeen betere meetresultaten dan op het referentieontwerp gebaseerde producten. Terwijl dLAN 500 in de praktijk bijvoorbeeld snelheden haalt van 200 - 250 Mbit/s, levert dLAN 650 dankzij de range+ Technology met 250 - 300 Mbit/s duidelijk betere prestaties.

Repeater

Een repeater is een signaalversterker die de signalen van de zender ontvangt en versterkt doorzendt. Zo kunnen data over grotere afstanden worden overgedragen. In draadloze netwerken worden vaak WiFi-repeaters ingezet om de reikwijdte te vergroten. Echter wordt daardoor de overdrachtssnelheid gehalveerd, omdat de repeater met de Client en het Access Point moet communiceren. Daarnaast kan een repeater enkel een al slecht signaal doorgeven en de signaalkwaliteit niet verbeteren. Een alternatief zijn dLAN-adapters met WiFi-functionaliteit die als Access Points fungeren. Zo is in het hele huis een betere ontvangst gegarandeerd.

Security-ID

Elke dLAN-adapter van devolo beschikt over een unieke, 16-positie Security-ID, welke op de achterkant is vermeld. Door het invoeren van de Security-ID in de dLAN Cockpit software kan een nieuwe adapter snel en eenvoudig aan het bestaande netwerk worden toegevoegd. Deze methode maakt deel uit van de standaard "WiFi Protected Setup" (WPS), welke de eenvoudige configuratie van gecodeerde draadloze netwerken mogelijk maakt. Alternatief is het ook mogelijk de adapter door gebruik van de codeerknop in het thuisnetwerk te integreren.

Smartphone

Een smartphone is een mobiele telefoon die behalve de typische telefoonfuncties ook over computerfunctionaliteit beschikt. Smartphones kunnen, afhankelijk van het model, gebruikt worden als datageheugen, als foto- en videocamera, voor de weergave van media, als mobiele spelconsole, als communicatiecentrale en voor internettoegang. Ze kunnen normaal gesproken via WiFi verbinding maken met het thuisnetwerk.

Smart TV

Een Smart TV is een televisie, welke over extra computerfunctionaliteit beschikt. De belangrijkste functies zijn geschiktheid voor het internet inclusief weergave van content van online diensten (bijvoorbeeld Youtube of Video-On-Demand-diensten zoals Lovefilm, Watchever of Netflix) alsmede toegang tot muziek, video's en foto's via USB of netwerk. Ook videogesprekken, bijvoorbeeld per Skype, zijn met sommige Smart TV modellen mogelijk. Daarnaast kunnen ze met een app op smartphones en tablets bediend worden. Smart TV's kunnen via een netwerkkabel of WiFi in het thuisnetwerk opgenomen worden.

SSID

De SSID (Service Set Identifier) is de naam van het draadloze netwerk. Alleen computers waarbij in de draadloze netwerkadapter dezelfde SSID is ingevoerd, kunnen met elkaar communiceren.

Tablet

Een tablet of tabletcomputer is een draagbare computer die, in tegenstelling tot laptops, niet over een uitklapbaar toetsenbord beschikt. Het tablet wordt bediend via het touchscreen. De capaciteit ligt tussen die van moderne smartphones en laptops. Tablets kunnen via WiFi verbinding maken met het thuisnetwerk.

Thuisnetwerk

Onder het begrip thuisnetwerk verstaat met een netwerk voor dataoverdracht thuis, dus het opnemen van elektronische apparaten in de eigen woning. Zie LAN voor details.

Transmissiesnelheid

De overdrachtssnelheid resp. de datasnelheid beschrijft de hoeveelheid data die in een bepaalde tijdsperiode via een verbinding kan worden overgedragen. Deze wordt aangegeven in de maateenheid bit/s (bit per seconde), meestal met toevoegingen Mbit/s (Megabit resp. miljoenen bit per seconde). Eenvoudig uitgedrukt kan men zeggen: hoe hoger de overdrachtssnelheid van een verbinding, des te sneller deze is. USB 2.0 bijvoorbeeld biedt 480 Mbit/s, USB 3.0 daarentegen al 5 Gbit/s. Ethernetverbindingen kunnen tussen 10 Mbit/s en 10 Gbit/s overdragen worden, WiFi ligt afhankelijk van de standaard tussen 1 Mbit/s en 1,3 Gbit/s.

Coderingsknop

Elke dLAN-adapter van devolo is voorzien van een coderingsknop, om de adapter eenvoudig en snel in een bestaand thuisnetwerk te integreren. Daarvoor hoeft alleen de coderingsknop van de nieuwe adapter, alsmede de knop van een reeds zich in het netwerk bevindende adapter ingedrukt te worden. Deze procedure staat bekend als PBC (Push Button Configuration). Alternatief is opname in het netwerk m.b.v. een security-ID en dLAN Cockpit Software mogelijk.

WEP

Wired Equivalent Privacy is een coderingsmethode voor dataversleuteling tussen WiFi-stations om ongeoorloofd meeluisteren en het opnemen van vreemde stations zonder bevoegdheid te voorkomen. Alle stations die toegang moeten hebben tot het netwerk moeten daarbij over dezelfde geheime sleutel beschikken. De WEP-sleutel kan echter relatief eenvoudig gekraakt worden, en daarom wordt WEP niet langer als voldoende veilig beschouwd.

WiFi

WiFi is een standaard voor draadloze netwerken, die door de WiFi Alliance is geïntroduceerd. Deze certificeert WiFi-apparaten aan de hand van de IEEE 802.11-standaard en waarborgt zo de compatibiliteit tussen alle apparaten die het WiFi-logo dragen.

WiFi Alliance

De WiFi Alliance werd in 1999 opgericht en had oorspronkelijk de naam WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance). De uit meer dan 300 ondernemingen bestaande organisatie certificeert WiFi-apparaten aan de hand van de IEEE 802.11-standaard en geeft het WiFi-zegel uit.

WiFi-code

Op de achterkant van de WiFi dLAN-adapters van devolo bevindt zich de zogenaamde WiFi-code. Eerst wordt een netwerk geconfigureerd via PBC (Push Button Configuration) of met behulp van de security-ID op de achterkant van de adapter. In dit draadloze netwerk, waarvan de SSID begint met "devolo- ", kan men zich nu met de WiFi-code als wachtwoord inloggen. Indien gewenst kunnen zowel SSID als wachtwoord uiteraard gewijzigd worden.

WiFi Move Technology

De WiFi Move Technology van devolo zorgt bij verschillende Access Points in het huis voor de optimale WiFi-ontvangst op elke plek. Door deze technologie herkennen mobiele apparaten automatisch het WiFi-toegangspunt dat steeds het sterkste zendvermogen heeft. Zo verbindt u smartphone, tablet en laptop in de woonkamer direct met de WiFi Move-adapter ter plaatse, in de werkkamer schakelt het apparaat dan over naar het hier geïnstalleerde toegangspunt. De adapters uit de dLAN 500 WiFi-serie worden geleverd met deze feature. De dLAN 500 AV Wireless+-adapters kunnen via een firmware-update eveneens worden uitgerust met deze WiFi Move Technology.

WLAN (WiFi-netwerk)

In een Wireless (draadloos) Local Area Network worden de gebruikelijk in LAN's toegepaste netwerkkabels vervangen door een draadloze verbinding. Zo kunnen bekabelde netwerken met draadloos gekoppelde computers worden uitgebreid. De gebruiker merkt daarbij geen verschil tussen de via Ethernet en WiFi verbonden computers. Om apparaten van verschillende producenten samen te kunnen laten functioneren, biedt de WiFI Alliance de WiFi-certificering aan. Daardoor is het gewaarborgd dat apparaten met deze certificering ook met elkaar gecombineerd kunnen worden.

WiFi-filter

De WiFi-compatibele dLAN-adapters van devolo beschikken over een geïntegreerd WiFi-filter om het draadloze netwerk te beveiligen. De filter beperkt via de MAC-adressen de toegang tot de geselecteerde apparaten. Zo kunnen niet-geautoriseerde apparaten geen verbinding maken met het thuisnetwerk, ook niet wanneer de codering is uitgeschakeld.

WiFi-hotspot

Een WiFi-hotspot is een openbaar toegangspunt tot het internet via de lokale WiFi-netwerken, bijvoorbeeld voor smartphones, tablets en laptops. Vaak vindt men hotspots in openbare gebouwen zoals luchthavens en restaurants, waar gebruikers, vaak tegen betaling, toegang tot het internet krijgen. Om veiligheidsrisico's te vermijden, staan hotspots, in tegenstelling tot Access Points, meestal geen communicatie toe tussen de gebruikers.

WiFi-tijdbesturing

De WiFi-compatibele dLAN-adapters van devolo beschikken over een geïntegreerde WiFi-tijdbesturing voor het Access Point naar het draadloze thuisnetwerk. De gebruiker legt de tijdstippen vast waarop het Access Point actief moet zijn en de adapter schakelt de WiFi automatisch uit en weer in.

WPA

WPA staat voor WiFi Protected Access" en is een coderingsmethode voor draadloze netwerken. Deze werd in april 2003 door de WiFi Alliance geïntroduceerd en vervangt de als onveilig geldende WEP-methode. Deze biedt door dynamische code en andere beveiligingsmaatregelen extra veiligheid. In september 2004 werd de op Advanced Encryption Standard AES gebaseerde opvolger WPA2 geïntroduceerd.

WPS

De afkorting WPS staat voor "WiFi Protected Setup". Het gaat hierbij om een standaard die de WiFi Alliance introduceerde om de eenvoudige configuratie van gecodeerde thuisnetwerken mogelijk te maken. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar, waaronder ook de door devolo's dLAN-adapter gebruikte Security ID's en de PBC (Push Button Configuration).

WPS Clone Mode

De WPS Clone Mode maakt een bijzonder gemakkelijk opname van dLAN-adapters in het thuisnetwerk met WiFi mogelijk. Met een druk op de knop worden de data zoals SSID en wachtwoord van de router naar alle dLAN WiFi-adapters overgedragen.

In principe kunt u alle gangbare mobiele apparaten die over een WiFi-module beschikken, met de devolo WiFi-adapters verbinden – en zo een snelle draadloze verbinding met het internet en het thuisnetwerk maken. Daaronder vallen smartphones zoals de Samsung Galaxy of de Apple iPhone, tablet-PC's zoals de Apple iPad en laptops. Ook overeenkomstig uitgeruste amusementselektronica kan zo in een handomdraai in het netwerk worden opgenomen – zoals bijvoorbeeld Smart TV of internetradio.

Ja, alle devolo WiFi-adapters beschikken over een klassieke LAN-aansluiting, die het verbinden van een netwerkapparaat via een conventionele netwerkkabel mogelijk maakt. Het compacte WiFi access point dLAN® 500 WiFi beschikt daarbij over één LAN-aansluiting, de dLAN® 500 AV Wireless+ biedt drie LAN-poorten. Daarmee is de dLAN® 500 AV Wireless+ ideaal voor alle plaatsen, waar u veel stationaire netwerkapparaten gebruikt – zoals de werkkamer met computer, netwerkprinter en NAS-harde schijf of de woonkamer met Smart TV, Blu-ray speler en spelconsole.

Ja! dLAN® werd ontwikkeld voor het eenvoudig realiseren van thuisnetwerken voor iedereen. U hoeft geen computerexpert te boeken en heeft ook geen speciale kennis nodig voor de installatie. Een stap-voor-stap handleiding maakt de configuratie bijzonder eenvoudig. Om een optimale veiligheid voor uw WiFi-netwerk te waarborgen, wordt dringend geadviseerd een codering te configureren. Hierbij biedt de handleiding u ook hulp. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u onze vriendelijke servicemedewerkers telefonisch of per e-mail bereiken.

Ja, de devolo WiFi-adapters zijn met een dergelijke functie uitgerust. Met een gastennetwerk stelt u uw bezoekers in staat snel en eenvoudig een verbinding te maken met het internet. Het gastennetwerk beschikt over een eigen naam (SSID) en een apart wachtwoord voor zijn codering.

Een gastentoegang is heel handig, omdat uw gasten geen automatische toegang tot uw computers in het thuisnetwerk hebben en zo geen toegang tot uw data hebben. Daarnaast kan de gastentoegang qua tijd gelimiteerd worden – zo stelt u bijvoorbeeld in, dat de internettoegang voor gasten automatisch na 30 minuten zelfstandig uitschakelt. Tip: deze functie kunt u ook gebruiken om de eerste online pogingen van uw kinderen te reguleren.

Consumenten moeten de volgende drie mogelijkheden gebruiken, om hun WiFi-netwerk te beschermen tegen toegang door onbevoegden:

  1. Gebruik de nieuwere WPA2/AES-codering, in plaats van de oudere WPA/WEP-codering. Deze geldt als veiliger vergeleken met de WPA/WEP-codering, omdat deze niet zo eenvoudig gekraakt kan worden. Opmerking: alle devolo WiFi-adapters zijn standaard voorgeconfigureerd met de WPA2/AES-codering.
  2. Ken een wachtwoord toe dat min. 10 tekens lang is, grote en kleine letters heeft in willekeurige volgorde, en ook cijfers en speciale tekens (zoals bijvoorbeeld #*+?_!) bevat.
  3. Deactiveer uw WiFi wanneer u het niet nodig heeft. De devolo WiFi-adapters zijn voorzien van een knop waarmee u de WiFi aan resp. uit kunt schakelen. U kunt o.a. per software/app tijdstippen instellen, waarop de WiFi geactiveerd is. Een mogelijke instelling is bijvoorbeeld ma. - vr. 7:30 - 8:30 uur en 17:00 - 23:30, za./zo. van 10: - 23:30 uur.

Ja! Daarvoor heeft u twee mogelijkheden: u kunt voor uw kind via de gasttoegang (zie punt #4) het WiFi-netwerk individueel vrijgeven en de online tijd per geval begrenzen – bijv. tot maximaal 1 uur. Alternatief kunt u voor de computer (of laptop, smartphone) van uw kind een permanente tijdregeling vastleggen: zo mag uw kind bijvoorbeeld elke middag van 15:00 uur tot 16:00 uur op het internet surfen. Deze online tijdstippen kunt u per dag individueel vastleggen en deze zodoende optimaal op de vrijetijdsactiviteiten van uw kind afstemmen.

Houd er rekening mee dat kinderen nog niet voldoende mediawijs zijn en onder een bepaalde leeftijd alleen onder toezicht van ouderen mogen surfen op het internet met webcontent die op hun leeftijd is afgestemd.

De devolo WiFi-adapters zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. Door een stopcontact in de buurt van een raam kan zich echter de WiFi-ontvangst uitstrekken tot de tuin, het balkon of het terras. Zo heeft u ook buiten een optimale WiFi-kwaliteit.

Ja! U kunt uw thuisnetwerk met dLAN® ook later nog uitbreiden. Hiervoor biedt devolo bijvoorbeeld het compacte WiFi-toegangspunt dLAN® 500 WiFi als los product aan. Er kunnen maximaal acht dLAN®-adapters tegelijkertijd in een thuisnetwerk worden gebruikt. In de praktijk betekent dat een dLAN-adapter voor verbinding met uw modem-router plus zeven WiFi-toegangspunten (dLAN® 500 WiFi resp. dLAN® 500 AV Wireless+).

Nee, het omschakelen tussen de verschillende WiFi-toegangspunten in uw appartement of huis gaat volledig automatisch. Daarvoor heeft devolo de WiFi Move Technology ontwikkeld. Het mobiele apparaat (zoals smartphone, tablet of laptop) controleert daarbij continu de verbindingskwaliteit met het WiFi-toegangspunt. Wordt dit zwakker, dan zoekt deze automatisch verbinding met een devolo WiFi-adapter die een hogere capaciteit biedt. Wanneer u dus met uw tablet door uw huis loopt, zoals bijvoorbeeld in deze film getoond, dan verbindt uw tablet zich steeds met het sterkst uitzendende toegangspunt.

Naar boven