Eerste hulp

voor een betere WiFi

Heeft u last van WiFi-kwaaltjes? Met deze vijf eenvoudige stappen biedt u uw WiFi
waardevolle eerste hulp - en u kunt direct beter surfen!

1. U moet de hoogte in

Voor een optimale communicatie tussen smartphone, tablet, laptop en uw WiFi-router moet deze zich op een hoge positie bevinden. Maak gebruik van de wandmontage, die vele gangbare modellen bieden, of plaats het apparaat op een schap.


2. Vind uw centrum

Zoek de optimale plaatsingslocatie voor uw WiFi-router. In het ideale geval staat deze precies in het centrum van uw huis of uw woning. Zo hebben alle mobiele eindapparaten een goede ontvangst. Surft u uitsluitend in een bepaald deel van het huis, bijvoorbeeld in de woon- of werkkamer, dan optimaliseert de juist daar geplaatste WiFi-router de ontvangst.

3. Op maximaal instellen

Vele WiFi-routers bieden de mogelijkheid het zendvermogen te regelen. Om energie te besparen, zijn de fabrieksinstellingen vaak op 50 procent ingesteld. Verhoog het zendvermogen stapsgewijs, om een betere WiFi-dekking te realiseren. U bereikt deze instelling via het menu van uw WiFi-router,dat u doorgaans via een webbrowser zoals Firefox, Internet Explorer of Safari (Mac) kunt oproepen. In het handboek van uw router vindt u daarover meer informatie.

4. Kanaal naar keuze

Uw WiFi kan via meerdere kanalen uitzenden. Vaak zijn de fabrieksinstellingen van de WiFi-router ingesteld op een gangbaar kanaal, dat echter onder bepaalde omstandigheden ook door al uw buren wordt gebruikt. Zo raken de zendfrequenties verstopt – en wordt de WiFi langzaam. In het menu van uw WiFi-router kunt u de frequenties handmatig selecteren. Zoek een ander kanaal op waarvan slechts weinig andere WiFi-netwerken gebruik van maken. Het menu van uw router kunt u bereiken via uw webbrowser.

Stop uw WiFi-kwaaltjes volledig

Met de devolo WIFi-adapters maakt u definitief een einde aan de WiFi-kwaaltjes thuis. Voer de WiFi check-up uit en ontdek welk devolo-product voor u het juiste is. Het instellen van de devolo WiFi-adapters is doodeenvoudig en ze vullen uw bestaande WiFi-netwerk perfect aan. Zo heeft u overal de perfecte ontvangst om draadloos te surfen!Naar boven