Bipacksedel

Dina WLAN-kunskaper för framgång

Öka dina WLAN-kunskaper med hjälp av vårt lexikon och vanliga frågor (FAQ).

dLAN® - Hemnätverk helt enkelt.

Du kan redan uppleva framtidens hem – inom husets fyra väggar. Med dLAN® (direct Local Area Network) erbjuder devolo ett snabbt och säkert hemnätverk. Mycket enkelt att installera och nästan obegränsat utbyggbart. Det kopplar samman alla nätverksenheter via husets elnät och förlänger internetanslutningen till varje rum. Från IT till modern hemelektronik. Alltid som du vill ha det – utan långa kablar. I hela lägenheten och i hela huset. Rusta ditt hem för framtidens internet. Enkelt och snabbt.


dLAN® - Teknik som binder samman.
dLAN®-nätverket har utvecklats som höghastighetsnätverk för privatanvändare. Tekniken gör det möjligt att installera ett nätverk via husets eget elnät – utan att man behöver dra några kablar. Fördelen med trådlöst WLAN: dLAN® erbjuder konstant hög överföringshastighet. På så sätt får ledningar på 300 meter samma höga överföringshastighet helt utan problem. Tack vare en överföringshastighet på upp till 600 Mbps och den inbyggda AES-krypteringen säkerställs en snabb och säker uppkoppling. dLAN® kan alltid enkelt byggas ut.
WiFi Move Technology

WLAN överallt – enkelt. Alltid. Uppkopplat.
WiFi Move Technology – framtidens WLAN finns alltid där du behöver det. Upplev högsta uppkopplingskvalitet för smartphones, surfplattor och notebooks. Med den nya WiFi Move-tekniken får du gränslöst internet i varje rum – redan innan du själv är där. Endast WiFi Move möjliggör ett flertal WLAN-åtkomstpunkter i hela huset. Och det bästa: dina enheter som smartphones, surfplattor eller notebooks väljer automatisk nästa sändare. På så sätt kan du alltid njuta av fullständig WLAN-mottagning och utnyttja alla enheter optimalt. Upplev online-underhållning och snabba strömmade medier som du aldrig tidigare gjort.

Med devolo börjar framtiden i hemmet.
Med WiFi Move skapas på kort tid ett stort trådlöst nätverk i hemmet som du enkelt kan övervaka med en intuitiv app. Lägg in dina personliga lösenord och ytterligare säkerhetsinställningar. Dina personliga inställningar överförs automatiskt till alla WiFi Move-åtkomstpunkter. Naturligtvis kan ditt hemnätverk byggas ut med WiFi Move-teknik: anslut bara ytterligare adaptrar där du vill uppleva gränslöst internet. Med dLAN® från devolo flyttar framtiden in i ditt hem.

Åtkomstpunkt

WLAN-åtkomstpunkt är en åtkomstpunkt för mobila enheter som smarttelefons, surfplattor eller laptops. Enheter som dLAN 500 WiFi eller dLAN 500 AV Wireless+ från devolo upprättar därvid åtkomsten till internetanslutningen och till hemnätverket. Genom användning av åtkomstpunkter utökas bandbredden liksom det trådlösa nätverkets fysiska utbredning. På så vis säkerställs en utmärkt trådlös nätverkstäckning i hela huset – > Se även WiFi Move Technology.

AES

AES står för Advanced Encryption Standard och betecknar en symmetrisk kryptering. Den använder variabla och av varandra oberoende block- och nyckellängder på 128, 160, 192, 224 eller 256 bit. AES presenterades i oktober 2000 som efterföljare till Data Encryption Standard (DES).

devolo

devolo AG är det ledande europeiska företaget på marknaden för Powerline-kommunikationslösningar. Företagets kärnprodukt är dLAN, en teknik som möjliggör flexibla nätverk via befintliga kablar som elledningar eller koaxialkablar. Powerline-lösningar används av både privathushåll och företag och håller på att etablera sig inom framtidsinriktad energidatadistribution och Home Automation.

devolo investerar sina utvecklingsresurser i förbättringar av dLAN-tekniken genom egna, patenterade lösningar. Sedan 2009 är det internationella företaget världsledande i Powerline-segmentet. Åtskilliga testvinster och utmärkelser samt över arton miljoner levererade dLAN-adaptrar är bevis på denna framgång. Genom hållbart agerande tar devolo sitt ansvar gentemot kunder, medarbetare och miljön.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol används för dynamisk utdelning av IP-adresser och andra TCP/IP-konfigurationsparametrar. Därigenom behöver användaren av hemnätverket göra så lite som möjligt. De enskilda datorerna i ett nätverk får då inte längre sin fasta IP-adress av en administrator utan begär sin aktuella IP-adress statiskt eller dynamiskt av DHCP-servern. Vid den statiska tilldelningen registrerar administratorn en fast adress för varje dator i DHCP-servern. På så vis kan varje adress ur serverns tillgängliga adresspool endast delas ut en enda gång. Det innebär att det behövs exakt lika många IP-adresser som det finns datorer i nätverket. Vid den dynamiska adresstilldelningen, däremot, delas IP-adresserna ut temporärt. Om en adress periodvis inte behövs av en dator kan servern ta tillbaka den adressen och dela ut den till en annan dator. Detta är bra speciellt om inte alla datorer är i gång och nätverket kan klara sig med färre IP-adresser.

Diversity

Med Diversity (”mångfald”) betecknas en teknik för signalöverföring som innebär att data överförs redundant via oberoende kanaler. Eftersom det är mycket liten sannolikhet att kanalerna drabbas av ett fel samtidigt, förbättras störningssäkerheten drastiskt.

dLAN®

dLAN (direct Local Area Network) eller även Powerline, PowerLAN, Powerline Communication kallas en teknik att bygga upp ett nätverk via befintliga elledningar. På så vis möjliggörs enkel och snabb sammankoppling av datorer och andra enheter via husets eget elnät. dLAN-adaptrarna som används för anslutning av datorerna och övriga enheter är kompatibla med HomePlug-standarden och gör det möjligt att enkelt och kostnadseffektivt skapa eller bygga ut ett hemnätverk. Datoruppgifter som datautbyte, åtkomst till gemensam skrivare i hemnätverket eller internetåtkomst utförs via de befintliga elledningarna. Inga extra nätverkskablar behöver dras. Med hjälp av en dLAN-adapter fungerar varje tillgängligt eluttag som nätverksanslutning.

dLAN®-adapter

dLAN-adaptrarna från devolo används för att skapa ett hemnätverk med dLAN via husets eget elnät. Adaptrarna behöver bara stickas in i de tillgängliga eluttagen och möjliggör sedan dataöverföring via elnätet. Beroende på användningsområde finns det olika adaptrar som skiljer sig åt exempelvis med avseende på överföringshastighet eller antalet nätverksanslutningar. Dessutom finns det adaptrar med integrerat eluttag för att antalet elanslutningar inte ska minska. Det finns även adaptrar med WiFi-funktion för installation av ett kraftigt WLAN-nätverk i hela huset.

devolo Cockpit

Den intuitiva programvaran devolo Cockpit visar status, t.ex. anslutningshastighet, för de olika dLAN-adaptrarna. Dessutom ger den fullständig kontroll över kryptering och konfiguration. En programvaruguide hjälper till vid installationen och ger användbara tips för optimering av dLAN-nätverket.

devolo Cockpit app

devolo Cockpit-appen ger dig stora möjligheter att bekvämt och intuitivt konfigurera dLAN-hemnätverket med hjälp av en smarttelefon eller surfplatta. Den möjliggör även en mycket enkel övervakning, t.ex. med visning av adapterstatus och överföringshastighet samt individuella säkerhetsinställningars konfiguration.

DSL

DSL står för ”Digital Subscriber Line” (”digital abonnentanslutning”) och är en gruppbeteckning för flera dataöverföringsmetoder som används för bredbandsinternetanslutningar. En vanlig variant är ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). I likhet med dataöverföring via analoga telefonledningar handlar det här om en asymmetrisk metod med överföringshastigheter på upp till 8 Mbps nedströms och 1 Mbps uppströms. Med den efterföljande standarden ADSL2+ är hastigheter på upp till 25 Mbps nedströms och 3,5 Mbps uppströms möjliga. I en del områden finns även VDSL (Very High Data Rate Subscriber Line) respektive VDSL2, som teoretiskt sett ger överföringshastigheter på upp till 200 Mbps.

Vid DSL överförs data via en konventionell telefonkabel. I motsats till analoga eller ISDN-anslutningar använder man vid DSL inte en befintlig telefonledning som egentligen är avsedd för en telefon eller internet. Vid DSL får man i stället en extra datakanal som används för internet, så att de befintliga ledningarna kan användas parallellt för telefoni.

DSL-router

DSL-router kallas en router som möjliggör internetåtkomst via xDSL hos en ISP (Internet Service Provider). DSL-routrar är ofta multifunktionsenheter med en switch och en WLAN-åtkomstpunkt.

Ethernet

Ethernet är en mycket vanlig nätverksteknik för lokala nätverk (LAN) där data överförs med hastigheter på 10 till 10 000 Mbps. Det är särskilt lämpligt att använda när det förekommer sporadiskt intensiv datatrafik. Ethernet är ett Broadcast-överföringsmedium där varje ansluten dator kan se alla överförda datapaket och måste kontrollera om dessa också är avsedda för den datorn. Om så är fallet kopierar den data för vidare bearbetning. Ethernet baseras på CSMA/CD-metoden (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection). Det betyder att alla datorer i ett lokalt nätverk (LAN) när som helst kan få åtkomst till nätverket. Före sändning lyssnar varje dator av nätverket efter dataöverföring. Om en överföring redan pågår måste datorn vänta. När nätverket är ledigt igen börjar datorn skicka sina data. Om flera datorer nu påbörjar sin dataöverföring samtidigt inträffar en kollision, vilket skadar data. De berörda datorerna lägger då in en tillfällig väntetid innan de påbörjar en ny dataöverföring. Det innebär att en dataöverföring kan behöva några överföringsförsök för att lyckas. Trots CSMA/CD-metoden kan Ethernet emellertid inte garantera korrekt dataöverföring. Om måldatorn registrerar ett fel i det mottagna datapaketet skickar den inget meddelande till datorn som har skickat paketet.

Fast Ethernet

Fast Ethernet kallas en Ethernetanslutning med en överföringshastighet på 100 Mbps. Detta begrepp innefattar flera överföringsstandarder som skiljer sig åt med avseende på material (koppar eller glasfiber) och parametrar som maximal segmentlängd.

Brandvägg

En brandvägg har till uppgift att skydda en dator eller ett nätverk (eller en del av detta) mot angrepp från datorer i andra nätverk (oftast via internet).

Det finns olika varianter av brandväggar. En del är implementerade i routrar eller separata datorer och används för att skydda flera datorer i nätverk. En så kallad Personal Firewall (personlig brandvägg) skyddar däremot endast den dator som den är installerad i.

En brandvägg innehåller olika funktioner som var och en täcker en delaspekt av datorn.

Den första av dessa komponenter är paketfiltret. När data skickas i ett nätverk sker det normalt i små paket, så kallade datapaket. En stor Word-fil som skickas via e-post delas alltså upp i många små datapaket, som till och med når sitt mål via olika vägar. Där sammanställs datapaketen automatiskt till den ursprungliga Word-filen igen.

Ett paketfilter i brandväggen kontrollerar med hjälp av olika kriterier om de mottagna datapaketen är tillåtna eller ej. På så vis kan t.ex. vissa avsändare spärras med hjälp av deras IP-adress. Eller kan vissa tjänster som HTTP (webbsurfning), SMTP (e-post) och FTP (dataöverföring) begränsas med hjälp av tillhörande portnummer. Det innebär att ett paketfilter t.ex. kan avvisa alla FTP-paket som inte kommer från det egna nätverket.

Brandväggen kan dock inte filtrera datapaketen enbart utifrån deras yttre egenskaper, såsom adress eller tjänst, utan måste även titta på deras innehåll. Den uppgiften sköts av ett så kallat Content filter. Detta söker t.ex. efter virus i inkommande e-postmeddelanden eller efter aktiva element som JavaScript på hemsidor. Om det hittar sådana tar det bort dem ur det inkomna paketet och skickar först därefter vidare paketet till mottagaren.

Som en sista funktion bland dem som presenteras här kan en brandvägg dölja IP-adressen till en dator i det lokala nätverket så att den inte syns på internet. Alla datapaket som du skickar via internet bär med sig avsändarens IP-adress. För det mesta är det just det man vill undvika, eftersom offentliggörandet av den egna IP-adressen kan vara utgångspunkten för ett angrepp. För att lösa detta problem kan brandväggen ersätta avsändardatorns IP-adress med brandväggens egen IP-adress. På internet går det då inte att fastställa från vilken dator något har skickats, eftersom alla lokala datorer göms bakom brandväggen. Denna metod kallas även Network Adress Translation.

Firmware

Firmware kallas en programvara som är fast förbunden med en elektronisk enhet. Den kan normalt inte ändras av användaren, utan för det krävs särskilda firmware-uppdateringar som erbjuds av tillverkaren. Firmware är ett mellanting mellan den fysiska maskinvaran i en enhet och själva användarprogramvaran.

Gäståtkomst

En gäståtkomst innebär en särskild åtkomst till husets egna WLAN som normalt ställs till gästers förfogande. På så vis kan de med hjälp av smarttelefon, surfplatta och laptop enkelt komma åt internet via hemnätverket. Gäståtkomsten ger dock bara en begränsad åtkomst, så att säkerheten för nätverkets känsliga delar inte äventyras. Gäståtkomsten kan på begäran tidsbegränsas.

Gigabit-Ethernet

Gigabit-Ethernet kallas en Ethernetanslutning med en överföringshastighet på 1 000 Mbps. Begreppet innefattar flera överföringsstandarder som skiljer sig åt med avseende på material (koppar eller glasfiber) och parametrar som maximal segmentlängd.

Hemnätverk

Med begreppet hemnätverk avses ett nätverk för dataöverföring i hemmet, alltså för sammankoppling av elektroniska enheter i den egna lägenheten. För detaljer se LAN.

HomePlug

HomePlug-tekniken gör det möjligt att skapa ett eget datornätverk i hemmet med hjälp av det befintliga 230 V-elnätet. Det innebär att inga nya kablar behöver dras eftersom elnätet ju redan är tillgängligt via eluttagen överallt i huset. HomePlug är ingen trådlös teknik. De data som ska överföras moduleras i frekvensområdet från 4,3 till 20,9 MHz till de befintliga elledningarna, så att endast en mycket liten del av signaleffekten (beroende på asymmetrier i elnätet) avges till omgivningen. Dessutom är den elektromagnetiska strålningen ytterst låg tack vare de korta avstånden (upp till 200 m) och den låga sändeffekt (watt) som därför behövs. Genom anslutning av en enhet för internetåtkomst (t.ex. en DSL-modemrouter) till ett av eluttagen kan elledningen betraktas som en internetförlängare. Det är dock absolut nödvändigt med en enhet för internetåtkomst, eftersom HomePlug handlar om nätverksteknik via hushållets elnät och inte om internet ur eluttag.

IEEE 1901

IEEE 1901 betecknar en standard för dataöverföring via elnätet med överföringshastigheter på upp till 500 Mbps. För det används frekvenser under 100 MHz. Standarden IEEE 1901 förekommer i många olika Powerline-användningar, allt från dataöverföring i hemnätverk via Smart-Home-teknik till elfordon.

IEEE 802.11

IEEE 802.11 infördes 1997 och är en standard för dataöverföring i WLAN-nätverk. Förutom det fysiska skiktet definieras även mediaåtkomsten, som måste använda CSMA/CA-mekanismen. IEEE 802.11n är den aktuella standarden. Den arbetar både i 2,4 GHz-frekvensområdet och i 5 GHz-frekvensområdet. Bruttodatahastigheten ligger på runt 600 Mbps.

IP-adress

I nätverk enligt TCP/IP-gruppens protokoll används så kallade IP-adresser för att entydigt identifiera datas mål resp. källa. IP-adresserna kan alltså sägas vara datorns telefonnummer. För att garantera en reglerad kommunikation mellan delaktiga datorer och andra nätverk är det en förutsättning att dessa adresser verkligen bestäms entydigt över hela världen.

På internet och i lokala nätverk används för närvarande huvudsakligen IP-adresser av version 4 (IPv4). Hur ser en sådan IP-adress enligt IPv4 ut? Tekniskt sett består IP-adressen av 4 byte, alltså 4 grupper med vardera 8 nollor och ettor. Varje byte kan återge ett tal från 0 till 255. För bättre läsbarhet visas de 4 byten också som grupp om 4 tal. En IP-adress kan enligt byte-skrivsättet alltså se ut så här: 217.160.186.71. Uttryckt i de enskilda bitarna skulle denna IP-adress se ut enligt följande:

11011001.1010000.10111010.01000111.

En del IP-adresser i ett nätverk är reserverade för särskilda ändamål. Exempelvis står ”0” i slutet av en IP-adress alltid för hela nätverket. ”192.168.2.0” står alltså för nätverket ”192.168.2” med alla enheter som ingår i det.

De kombinationer som är möjliga med de tillgängliga 4 byten räcker till strax över fyra miljarder olika adresser. Eftersom dessa teoretiskt sett tillgängliga adresser av tekniska skäl inte kan utnyttjas fullt ut och delar av adresserna är reserverade för särskild ändamål, når adressallokeringen enligt IPv4 snart sina gränser. Efterföljaren IPv6 ligger i startgroparna. Här är IP-adressernas längd inte längre 32 bitar, utan 128 bitar. Det innebär att alla tänkbara krav på IP-adresseringen av nätverksenheter kan uppfyllas.

Barnspärr

Barns intresse för det elektroniska mediet internet blir allt större. Internet är emellertid en riskabel lekplats eftersom sex och våld visas öppet här som ingen annanstans. Därför är det nödvändigt att föräldrar även i sin frånvaro skyddar sina barn mot dessa sidor.

Riktigt bra filtersystem för barnspärrar (t.ex. sådana från Cobion) använder en databas där utvärderingar av internetsidor finns sparade. När du går ut på internet med din dator ansluts den till denna databas. Innan en internetsida laddas kontrollerar din dator sidan med hjälp av utvärderingarna i databasen. Eftersom internet är så extremt stort är det inte möjligt att utvärdera alla internetsidor. Det går dock att spärra innehåll som inte har utvärderats, så att man inte kan titta på det på datorn. På så vis kan du vara säker på att inga oönskade sidor öppnas.

LAN

LAN (Local Area Network) eller hemnätverk kallas ett lokalt nätverk av det slag som normalt används i privata hushåll eller små företag. Ledningsdragningen sker normalt med hjälp av Ethernetteknik. Många nätverk innehåller dessutom ett trådlöst nätverk av typen WLAN. Här används för det mesta en standard i IEEE 802.11-gruppen som är kompatibel med kabelbundet Ethernet.

Förutom klassiska desktopdatorer och laptops ingår ofta nätverksskrivare, smart-tv, smarttelefons och spelkonsoler i nätverket. Med hjälp av dLAN-tekniken från devolo går det att skapa ett hemnätverk även i form av en så kallad Powerline-lösning via elnätet.

MAC-adress

MAC-adressen (Media Access Control) är en globalt entydig fysisk adress som är fast integrerad i nätverkskortets maskinvara. Medan data överförs i nätverket kontrollerar de enskilda enheternas nätverkskort om MAC-adressen överensstämmer med datapaketens fysiska måladress. Om så är fallet tar det aktuella nätverkskortet emot datapaketet.

Mbps

Mbps står för ”megabit per sekund” eller ”miljoner bitar per sekund” och är en måttenhet för överföringshastigheten hos data. En internetanslutning via ADSL2+ ger exempelvis upp till 25 Mbps nedströms. I nätverket hemma är det möjligt att via Bluetooth få 3 Mbps, via WLAN upp till 1 300 Mbps, med snabbt Ethernet 100 Mbps och via Powerline-anslutning upp till 600 Mbps, bara för att nämna några exempel.

MiMo

MiMo står för ”Multiple Input, Multiple Output”, vilket betyder så mycket som ”flera ingångar, flera utgångar”. Det beskriver en överföringsteknik som använder flera sändar- och mottagarantenner för signalförmedlingen. Eftersom man förutom bandbredd och tidsdimension även använder spatiella komponenter, ökar överföringshastigheten betydligt med hjälp av MiMo-metoden. Dessutom kan man genom att använda flera antenner tack vare Diversity även höja överföringssäkerheten. MiMo förekommer på olika områden inom informationstekniken, bland annat WLAN-området enligt standarden IEEE 802.11n.

laptop

laptop eller laptop kallas en bärbar dator som har en uppfällbar bildskärm och som i hopfällt tillstånd är mycket lätt att transportera. Den får sin ström från ett batteri och kan därför användas även där det inte finns eluttag. laptops prestanda ligger generellt någonstans mellan stationära desktopdatorers och de mindre surfplattornas. laptops har normalt WLAN-funktion för att kunna anslutas trådlöst till trådlösa nätverk.

PBC

PBC står för ”Push Button Configuration”, på svenska ”konfiguration genom knapptryckning”. Begreppet används för en WLAN-krypteringsmodell där både åtkomstpunkten och de enheter som ska integreras i nätverket har en krypteringsknapp. Om man trycker på den kan enheterna integreras i det säkrade trådlösa nätverket. PBC är en del av standarden ”Wi-Fi Protected Setup” (WPS), som möjliggör enkel installation av krypterade trådlösa nätverk. Alla dLAN-adaptrar från devolo har en krypteringsknapp och kan därför snabbt och enkelt integreras i ett befintligt dLAN. Alternativt kan integrering i nätverket även göras med hjälp av Security-ID och dLAN Cockpit-programvara.

Fashopp

Hushållens strömförsörjning i Tyskland sker via växelströmsnät med tre ytterledare, även kallade faser. Dessa faser är normalt uppdelade på olika områden i hushållet. Trots det ska naturligtvis hela lägenheten integreras i ett heltäckande dLAN-nätverk och alla eluttag – oavsett på vilken fas de sitter – kunna användas som åtkomstpunkt. För att uppnå detta utnyttjas den så kallade överhörningseffekten. Om ytterledarna löper parallellt, t.ex. vid säkringsskåpet, hoppar den högfrekventa signalen över från den signalförande fasen till de andra. Man talar då om fashopp. Trots skilda strömkretsar är det därför möjligt att få ett nätverk som omfattar hela hushållet utan att en så kallad faskopplare behöver installeras.

Powerline

Powerline, PowerLAN, Powerline Communication eller dLAN (direct Local Area Network) kallas en teknik bygga upp ett nätverk via befintliga elledningar. För detaljer se dLAN.

PowerSave Technology

dLAN-adaptrarna från devolo är utrustade med PowerSave-teknik för att minimera strömförbrukningen. Om det inte längre ligger någon nätverkssignal på Ethernetporten (t.ex. via WLAN när det gäller de trådlösa modellerna) går de efter cirka tio minuter över till standbyläge och sparar på så vis automatiskt energi. En del nätverksenheter lämnar emellertid även i avstängt tillstånd nätverksgränssnittet aktivt. Det leder till att inte heller den anslutna dLAN-adaptern kan växla till standbyläge.

range+ Technology

devolo har ansökt om patent för range+ Technology. Det är en teknik som används i de nya dLAN-adaptrarna i dLAN 650-serien. Tekniken innebär att även jordledaren används för signalöverföring, vilket ger en ännu mer kraftfull anslutning vid komplexa villkor. Jordledarens skyddsfunktion försämras inte av detta. Med hjälp av Powerline-datakommunikationen via tre fysiska ledningar i en strömkrets uppnår dLAN 650-adaptrarna genomgående bättre mätresultat än produkter baserade på referensdesignen. Medan dLAN 500 i praktiken t.ex. når hastigheter på 200 till 250 Mbps, har dLAN 650 tack vare range+ Technology med sina 250 till 300 Mbps en klart högre effekt.

Repeater

Repeater kallas en signalförstärkare som tar emot signaler från en sändare, förstärker dem och skickar dem vidare. På så vis kan data överföras över större distanser. I trådlösa nätverk används ofta WLAN-repeatrar för att öka räckvidden. Det innebär visserligen att överföringshastigheten halveras, eftersom repeatern måste kommunicera med klient och åtkomstpunkt. Dessutom kan en repeater bara skicka vidare en redan dålig signal, inte förbättra signalkvaliteten. Ett alternativ är dLAN-adaptrar med WLAN-funktion som fungerar som åtkomstpunkter. Det garanterar optimal mottagning i hela huset.

Security-ID

Varje dLAN-adapter från devolo har ett unikt 16-siffrigt Security-ID. Det står på baksidan av adaptern. Genom inmatning av Security-ID i dLAN Cockpit-programvaran kan en ny adapter snabbt och enkelt läggas till i ett befintligt nätverk. Denna metod är en del av standarden ”Wi-Fi Protected Setup” (WPS), som möjliggör enkel installation av krypterade trådlösa nätverk. Alternativt kan adaptern även integreras i hemnätverket genom användning av krypteringsknappen.

smarttelefon

smarttelefon kallas en mobiltelefon som förutom de typiska telefonfunktionerna även har datorfunktioner. Beroende på modell kan smarttelefons användas som dataminne, som kamera för fotografering och video, för uppspelning av media, som mobil spelkonsol, som kommunikationscentral och för internetåtkomst. De kan normalt anslutas till hemnätverket via WLAN.

Smart-tv

En smart-tv är en tv-apparat som dessutom har datorfunktioner. De viktigaste funktionerna är internetkompatibilitet inklusive återgivning av innehåll från onlinetjänster (t.ex. Youtube eller Video on Demand-tjänster som Lovefilm, Watchever eller Netflix) samt åtkomst till musik, videor och bilder via USB eller nätverk. Även videotelefoni, t.ex. via Skype, kan utföras med hjälp av vissa smart-tv-modeller. Dessutom kan de för det mesta styras med hjälp av smarttelefons och surfplattor via en app. Smart-tv-apparater kan integreras i hemnätverket via nätverkskabel eller WLAN.

SSID

SSID (Service Set Identifier) är namnet på det trådlösa nätverket. Kommunikation är endast möjlig mellan datorer i vars adaptrar för trådlöst nätverk samma SSID har registrerats.

Surfplatta

En surfplatta är en bärbar dator som i motsats till en laptop inte har något utfällbart tangentbord. Surfplattan styrs via en pekskärm. Prestanda ligger mellan moderna smarttelefons och laptops. Surfplattor kan anslutas till hemnätverket via WLAN.

Överföringshastighet

Överföringshastighet respektive datahastighet beskriver mängden data som under en viss tidsperiod kan överföras via en anslutning. Den anges i måttenheten bps (bit per sekund), oftast med enhetsprefixer som t.ex. Mbps (megabit eller miljoner bit per sekund). Förenklat kan man säga att ju högre överföringshastighet en anslutning har, desto snabbare är den. USB 2.0 klarar t.ex. 480 Mbps, USB 3.0 däremot 5 Gbps. Ethernetanslutningar kan överföra mellan 10 Mbps och 10 Gbps, och WLAN ligger beroende på standard mellan 1 Mbps och 1,3 Gbps.

Krypteringsknapp

Alla dLAN-adaptrar från devolo har en krypteringsknapp för att snabbt och enkelt kunna integreras i ett befintligt hemnätverk. För att göra det behöver man bara trycka på den nya adapterns krypteringsknapp och på motsvarande knapp på en adapter som redan finns i dLAN-nätverket. Denna metod kallas PBC (Push Button Configuration). Alternativt kan integrering i nätverket även göras med hjälp av Security-ID och dLAN Cockpit-programvara.

WEP

Wired Equivalent Privacy är en kodningsmetod för datakryptering mellan WLAN-stationer för att förhindra otillåten medlyssning och anslutning av främmande, obehöriga stationer. Alla stationer som ska få åtkomst till nätverket måste därvid förfoga över samma hemliga nyckel. WEP-nyckeln kan dock hackas relativt enkelt. Därför anses WEP inte längre vara tillräckligt säkert.

WiFi

WiFi är beteckningen på en standard för trådlösa nätverk och infördes av branschorganisationen WiFi Alliance. Den certifierar WLAN-enheter enligt standarden IEEE 802.11 och garanterar på så vis kompatibilitet mellan alla enheter som bär WiFi-logotypen.

WiFi Alliance

WiFi Alliance grundades 1999 och hade ursprungligen namnet WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance). Organisationen består av över 300 företag och certifierar WLAN-enheter baserat på standarden IEEE 802.11 och utfärdar WiFi-märkningen.

WiFi-nyckel

På baksidan av de WLAN-kompatibla dLAN-adaptrarna från devolo finns en så kallad WiFi-nyckel. Först installeras ett nätverk via PBC (Push Button Configuration) eller med hjälp av ett Security-ID, som även det finns på baksidan av adaptern. Med en WiFi-nyckel som lösenord kan man nu logga in på detta trådlösa nätverk, vars SSID börjar med ”devolo-”. Naturligtvis kan man ändra både SSID och lösenord hur man vill.

WiFi Move Technology

WiFi Move Technology från devolo ger optimal WLAN-mottagning överallt när det finns flera åtkomstpunkter i huset. Genom denna teknik känner mobilenheter automatiskt av vilken WLAN-åtkomstpunkt som har högst sändeffekt. Det innebär att en smarttelefon, surfplatta eller laptop i vardagsrummet genast ansluts till WiFi-Move-adaptern där. I arbetsrummet växlar den sedan till den åtkomstpunkt som är installerad där. WiFi Move Technology används i dLAN 500-seriens dLAN-adaptrar. Adaptrar i familjen dLAN 500 Wireless+ kan också förses med denna teknik genom firmware-uppdatering.

WLAN

I ett Wireless (trådlöst) Local Area Network ersätts nätverkskabeln som används i konventionella lokala nätverk av en trådlös förbindelse. På så vis kan trådbundna nätverk byggas ut med trådlöst kopplade datorer. Användaren märker därvid knappt någon skillnad mellan de datorer som är anslutna via Ethernet och datorerna som är anslutna via WLAN. För att samspelet mellan enheter från olika tillverkare ska fungera finns WiFi-certifieringen från WiFi Alliance. Det garanterar att enheter med denna certifiering också kan kombineras med varandra.

WLAN-filter

De WLAN-kompatibla dLAN-adaptrarna från devolo har ett integrerat WLAN-filter för att skydda det trådlösa nätverket. Filtret begränsar med hjälp av MAC-adresserna åtkomsten till utvalda enheter. Det innebär att icke-auktoriserade enheter inte kan anslutas till hemnätverket, inte ens om krypteringen vore avstängd.

WLAN-hotspot

En WLAN-hotspot är en plats med publik åtkomst till internet via ett lokalt WLAN, t.ex. för smarttelefons, surfplattor och laptops. Ofta hittar man hotspots i offentliga byggnader som flygplatser och restauranger. Användare kan då ansluta sig till internet där, ofta mot en avgift. För att undvika säkerhetsrisker tillåter hotspots i motsats till åtkomstpunkter för det mesta ingen kommunikation mellan användarna.

WLAN-tidsstyrning

De WLAN-kompatibla dLAN-adaptrarna från devolo har en integrerad tidsstyrning för åtkomstpunkten till det trådlösa hemnätverket. Användaren bestämmer tiderna när åtkomstpunkten ska vara aktiv, och adaptern stänger automatiskt av WLAN-nätverket och slår på det igen.

WPA

WPA står för ”WiFi Protected Access” och betecknar en krypteringsmetod för trådlösa nätverk. Den infördes i april 2003 av WiFi Alliance och ersätter WEP-metoden, som inte anses vara säker. Den ger ytterligare säkerhet tack vare dynamiska nycklar och andra skyddsåtgärder. I september 2004 infördes efterföljaren WPA2, baserad på Advanced Encryption Standard (AES).

WPS

Förkortningen WPS står för ”WiFi Protected Setup”. Det handlar här om en standard som infördes av WiFi Alliance för att möjliggöra enkel installation av krypterade trådlösa hemnätverk. Det finns flera metoder för detta, däribland även Security ID och PBC (Push Button Configuration) som används av devolos dLAN-adaptrar.

WPS Clone Mode

WPS Clone Mode möjliggör mycket enkel integrering av dLAN-adaptrar i hemnätverk med WLAN. Med en knapptryckning överförs data som SSID och lösenord till alla dLAN WiFi-adaptrar.

I princip kan alla vanliga mobila enheter som är försedda med en WLAN-modul anslutas med dLAN-WLAN-adaptrarna. På så vis kan en snabb trådlös förbindelse med internet och hemnätverket upprättas. Hit räknas smarttelefons som Samsung Galaxy och Apple iPhone, surfplattor som Apple iPad samt laptops. Även hemelektronik med motsvarande utrustning kan anslutas till nätverket i en handvändning, t.ex. smart-tv och webbradio.
Ja, alla devolo WLAN-adaptrar har även traditionella LAN-anslutningar för att möjliggöra anslutning av en nätverkskompatibel enhet via en konventionell nätverkskabel. Den kompakta WLAN-åtkomstpunkten dLAN® 500 WiFi har en LAN-anslutning, medan dLAN® 500 AV Wireless+ har hela tre sådana portar. Det gör dLAN® 500 AV Wireless+ idealisk för alla ställen där du använder många stationära nätverkskompatibla enheter, t.ex. i arbetsrummet med dator, nätverksskrivare och NAS-server eller i vardagsrummet med smart-tv, Blu-ray-spelare och spelkonsol.
Ja! dLAN® har utvecklats för att det ska vara enkelt för alla att få ett nätverk hemma. Du behöver varken anlita dataexperter eller ha specialistkunskaper för att göra installationen. En steg-för-steg-instruktion gör det hela väldigt enkelt. För att garantera optimal säkerhet för ditt WLAN rekommenderas verkligen installation av en kryptering. Även här hjälper dig instruktionen. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst per telefon eller e-post.
Ja, devolo WLAN-adaptrarna har en sådan funktion. Med ett gästnätverk kan du låta besökare snabbt och enkelt ansluta sig till internet. Gästnätverket har ett eget namn (SSID) och ett separat lösenord för sin kryptering.

En gäståtkomst är dessutom mycket praktisk eftersom dina gäster inte kommer åt dina datorer i hemnätverket och därmed inte har inblick i dina data. Dessutom kan gäståtkomsten tidsbegränsas. Du kan t.ex. ställa in den så att internetåtkomsten för gäster stängs av automatiskt efter 30 minuter. Ett tips: Denna funktion kan du även utnyttja för att styra dina barns första onlineaktiviteter.

Privata användare bör utnyttja följande tre möjligheter att skydda sitt WLAN mot obehörig åtkomst:

  1. Använd den nyare WPA2/AES-krypteringen i stället för den äldre WPA/WEP-krypteringen. Den anses vara säkrare än WPA/WEP-krypteringen eftersom den inte är så lätt att hacka. Obs: Alla devolo WLAN-adaptrar är redan från början försedda med WPA2/AES-krypteringen.
  2. Skapa ett lösenord som är minst tio tecken långt och innehåller stora och små bokstäver utan inbördes ordning, siffror samt specialtecken (t.ex. #*+?_!).
  3. Avaktivera ditt WLAN när du inte behöver det. devolo WLAN-adaptrarna har en knapp med vars hjälp du kan stänga av och sätta på ditt WLAN. Alternativt kan du med hjälp av programvara/app ställa in vilka tider som ditt WLAN ska vara aktivt. Ett exempel på inställning kan vara mån. - fre. kl. 07.30 till 08.30 och 17.00 till 23.30, lör./sön. kl. 10.00 till 23.30.
Ja! Det finns två möjligheter att göra det. Du kan göra ditt WLAN tillgängligt för barnen via gäståtkomsten (se punkt 4) och begränsa onlinetiden individuellt, t.ex. till en timme. Alternativt kan du sätta en kontinuerlig tidsbegränsning för ditt barns dator (eller laptop, smarttelefon osv.), så att ditt barn exempelvis får surfa på internet varje eftermiddag mellan kl. 15.00 och 16.00. Dessa onlinetider kan du bestämma separat för varje dag och på så vis anpassa dem optimalt efter ditt barns fritidsaktiviteter.

Tänk på att barn har outvecklat omdöme och begränsad erfarenhet och att de därför upp till en viss ålder endast bör surfa på internet under uppsikt och bara på webbsidor som är lämpliga för deras ålder.
devolo WLAN-adaptrarna är endast avsedda för inomhusbruk. Med ett uttag placerat vid fönstret går det dock att utsträcka WLAN-mottagningen till trädgården, balkongen eller uteplatsen. På så vis får du högsta WLAN-kvalitet även utomhus.
Ja! Du kan bygga ut din hemnätverksinstallation med dLAN® även vid ett senare tillfälle. För detta ändamål tillhandahåller devolo t.ex. den kompakta WLAN-åtkomstpunkten dLAN® 500 WiFi som separat produkt. Det går att använda maximalt åtta dLAN®-adaptrar samtidigt i ett hemnätverk. I praktiken innebär det en dLAN-adapter för anslutning till din DSL-modemrouter plus sju WLAN-åtkomstpunkter dLAN® 500 WiFi respektive dLAN® 500 AV Wireless+.
Nej, växlingen mellan de olika WLAN-åtkomstpunkterna i ditt hus eller din lägenhet sker automatiskt. Det är därför devolo har utvecklat WiFi Move Technology. Den mobila enheten (t.ex. smarttelefon, surfplatta eller laptop) kontrollerar hela tiden anslutningskvaliteten till WLAN-åtkomstpunkten. Om denna försämras ansluter sig enheten automatiskt till en devolo WLAN-adapter med högre effekt. Går du alltså runt med din surfplatta i ditt hus, som i denna film, ansluter sig din surfplatta alltid till den åtkomstpunkt som har starkast sändning.
Upp